Wdrożenie systemu Queris CMMS w fińskim zakładzie grupy Froneri zostało zakończone sukcesem. Była to pierwsza z zaplanowanych zagranicznych realizacji związanych z implementacją naszego rozwiązania w zakładach tego producenta lodów.

Uruchomienie oprogramowania CMMS odbyło się jeszcze w 2017 roku. Wdrożenie w fińskim oddziale objęło instalację systemu, jego uruchomienie, przetestowanie oraz przeszkolenie pracowników.

Nowe narzędzie wspierające procesy UR ma zadanie usprawnić organizację podejmowanych zadań i zarządzanie personelem, a przez to przełożyć się na wyższy poziom dostępności maszyn i efektywniejsze gospodarowanie zasobami związanymi z utrzymaniem ruchu.

© 2017 Queris Sp. z o.o. | Ideas for productivity