Nasza firma mając na uwadze dobro środowiska i realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) otrzymała Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy, który jest potwierdzeniem podejmowanych wysiłków.

Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy jest przyznawany firmom, które prowadzą odpowiedzialne działania z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Certyfikowane podmioty muszą jednak wykazać się także na polu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a nie tylko ekologicznego nastawienia. Certyfikat został nam przyznany za rozsądne i odpowiedzialne gospodarowanie zużytym sprzętem elektronicznym, a poprzez to aktywne wspieranie ochrony środowiska.

© 2017 Queris Sp. z o.o. | Ideas for productivity