Nietypowe wdrożenie naszego systemu CMMS ukończyliśmy w firmie Spomasz Pleszew, która jest fabryką z ponad 120-letnią tradycją produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego. Nasze rozwiązanie będzie używane jako narzędzie wspomagające obsługę klienta.

W firmie Spomasz Pleszew S.A. zdecydowano, że system CMMS może posłużyć nie tylko jako oprogramowanie dla działu utrzymania ruchu, ale również jako program umożliwiający sprawniejsze zarządzanie serwisowaniem sprzedanych maszyn i urządzeń. System CMMS stał się swego rodzaju łącznikiem pomiędzy producentem, a jego klientami, którzy poprzez stronę internetową mogą bezpośrednio zgłaszać wadliwe działania zakupionych urządzeń. W ten sposób do firmy natychmiast spływają informacje, które w formie zgłoszeń są przetwarzane przez odpowiednie osoby.

Więcej informacji o wdrożeniu w firmie Spomasz Pleszew oraz o nietypowym wykorzystaniu systemu CMMS można przeczytać na podstronie realizacji.

© 2017 Queris Sp. z o.o. | Ideas for productivity