article-logo-queris-cmms-aktualizacja

System Queris CMMS doczekał się kolejnej aktualizacji, której wdrażanie rozpocznie się wkrótce u wszystkich użytkowników programu. Wersja Queris CMMS 4.1 w dużym stopniu ma charakter optymalizacyjny, ale wprowadza również kilka nowych funkcji.

Nowowdrażana wersja jest pierwszym updatem w 2017 roku. Ostatni miał miejsce jesienią ubiegłego roku. Użytkownicy wraz z aktualnym podniesieniem wersji będą mogli korzystać z kilku nowych funkcji. W programie pojawi się m.in.:

  • Nowy kafel informacyjny na ekranie głównym,
  • Możliwość podglądu usuwanych elementów zakładu,
  • Rozszerzenie modułu Zamówień i zapotrzebowania, a także
  • Aktualizacja modułu Raportów wraz z nowym rodzajem raportów.

Aktualizacja jest efektem ciągłego rozwoju naszego oprogramowania dla służb utrzymania ruchu, nad którym stale czuwa zespół programistów. W kolejnych kwartałach planowane jest wdrożenie kolejnych rozszerzeń i udogodnień, o czym będziemy na bieżąco informować.

© 2017 Queris Sp. z o.o. | Ideas for productivity